Łany Wielkie

 


kosciol_FK

sołectwo Łany wielkie

   Sołectwo Łany Wielkie położone jest na Wyżnie Małopolskiej, a dokładnie na pograniczu Niecki Włoszczowskiej i Wyżyny Miechowskiej na wysokości od 274 do 314 m n.p.m. Terytorium wsi zajmuje południowo – wschodnią część obszaru gminy Żarnowiec, wzdłuż rzeki Pilica, głównie na prawym jej brzegu.

Sołtysem wsi jest Kucera Iwona. Miejscowość liczy obecnie 288 mieszkańców.

Integralne części wsi:

  • Majorat
  • Stara Wieś
  • Zakościele
  • Złodziejów

W latach 1975 – 1998 miejscowość należała do województwa katowickiego.

Łany Wielkie sąsiadują z zespołami takimi jak: Łany Średnie na wschodzie, Zabrodzie na południu, Łany Małe na południowym – wschodzie, Otola Mała, Brzeziny i Małoszyce na zachodzie leżące w granicach gminy Żarnowiec oraz Węgrzynów na północy i Przełaj na zachodzie, leżące poza granicami gminy.