Łany Wielkie

 


kosciol_FK

Orkiestra dęta w łanach wielkich

    Orkiestra Dęta założona została w 1912 r. przez proboszcza parafii Łany Wielkie ks. Józefa Chwistka jako orkiestra parafialna.

Ogromne zaangażowanie mieszkańców, determinacja, poświęcenie przyczyniły się do zdobycia instrumentów dla orkiestry. Instrumenty zostały zakupione od przemytników z Bobrownik koło Będzina, którzy te instrumenty sprowadzili z Katowic. Tereny te w owym czasie znajdowały się pod zaborem pruskim. Instrumenty wyprodukowane były w firmie austriackiej w Linzu. Każdy członek wstępujący do orkiestry wpłacał składkę w wysokości 25 rubli. Jednak wpłaty te nie pokrywały kosztów zakupu instrumentów, więc brakującą kwotę dopłaciła Parafia.

Pierwsze lekcje orkiestry, które odbywały się w domach prywatnych przy lampie naftowej prowadził kapelmistrz z Bobrownik. Orkiestra uczestniczyła we wszystkich uroczystościach kościelnych. Organizowano zabawy ludowe z których dochód przeznaczony był na jej działalność. W 1932 r. zmieniła nazwę z Orkiestry Parafialnej na Amatorską. W 1935 r. na polecenie władz znowu zmieniła nazwę – na Stowarzyszenie Muzyczne w Łanach Wielkich. Stowarzyszenie Muzyczne prowadziło ożywioną działalność do wybuchu II wojny światowej.

W czasie okupacji zawiesiło, a w 1945 r. wznowiło działalność pod nazwą Orkiestry Parafialnej. Pod kierunkiem dyrygenta Stefana Wróbla orkiestra brała udział w uroczystościach na terenie gminy i okolicznych miejscowości. Po jego śmierci orkiestrę prowadzili kolejno: Zbigniew Czaj, Ryszard Krupa, Stanisław Janus.

Wyraźne ożywienie działalności orkiestry nastąpiło w latach 80. W 1991 r. zakupiono nowe instrumenty. Orkiestra brała udział w wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych w Olkuszu. W 2006 r. ze środków unijnych zakupiono kolejne nowe instrumenty. W 2012 r. orkiestra dęta obchodziła jubileusz 100 – lecia swego istnienia. Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest Zbigniew Czaj – muzyk z Łan Wielkich. Swym zaangażowaniem i wielkim zapałem do muzyki zachęca młodzież do wstępowania w szeregi orkiestry.