Łany Wielkie

 


kosciol_FK

ogłoszenia

Dnia 16 stycznia 2020 r. w 99 roku życia i 70 roku kapłaństwa zmarł

Ś†p. Ks. Kanonik WITOLD STOLARCZYK

(najstarszy kapłan diecezji kieleckiej).

Był proboszczem parafii w Cisowie a następnie objął parafię w Łanach Wielkich, gdzie pełnił swą posługę jako proboszcz przez 30 lat. Zawsze pełen energii i życzliwości, wielki pasjonat fotografii oraz miłośnik kwiatów.

Ksiądz Witold na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego zostanie odprawiona w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Obiechowie.

____________________

Sylwester2019

____________________

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 01.11.19 - 31.12.19
Łany Wielkie

IV i III piątek miesiąca

Odpady zmieszane (kosze)

Odpady segregowane (worki) plastik - metal, makulatura, szkło, biodegradowalne

Listopad

22.11.19

22.11.19

Grudzień

20.12.19

20.12.19

____________________

KRUS

____________________

UWAGA ROLNICY

W związku z problemem odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego Urząd Gminy w Żarnowcu informuje, iż w dniu 04.10.2019 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00 przeprowadzi BEZPŁATNĄ ZBIÓRKĘ FOLII ROLNICZEJ takiej jak:

- folie po sianokiszonce (biała, zielona),
- foliowe worki po nawozach,
- folia stretch
.

Odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żarnowcu przy ul. Ogrodowej w dniu 04.10.2019 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00.

Ważne!

Folie powinny być czyste tj. opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń.

Nie będą przyjmowane:

siatki, sznurki, big - bagi, plandeki, worki po ziemniakach oraz plastikowe bańki.

Akcja ma na celu ułatwienie mieszkańcom pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

____________________

UWAGA

Dnia 28.09.2019 r. (Sobota) w Remizie OSP Łany Wielkie odbędzie się zebranie wiejskie.


I
termingodz. 19:00
II termingodz. 19:15

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na rok 2020.
5. Sprawy bieżące.
____________________

____________________

W dniu 09.07.2019 r. odbędzie się wizja terenowa zadań zgłoszonych w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2019”, konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Natomiast 10.07.2019 r. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Zawierciańskiego przeprowadzi wizję lokalną miejscowości Łany Wielkie zgłoszonej do konkursu „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2019”.

____________________

UWAGA

Dnia 10.07.2019 r. (ŚRODA) we wsi Łany Wielkie odbędzie się obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w godzinach 9:00 - 12:00 po domach.

Proszę o doprowadzenie psów do bram.

koszt szczepienia 25 zł