Łany Wielkie

 


kosciol_FK

Ochotnicza straż pożarna w łanach wielkich

    Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach Wielkich powstała w 1928 r. z inicjatywy sędziego Aleksandra Lipińskiego – absolwenta Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Warszawskiego, w domu ówczesnego sołtysa wsi Łany Wielkie – Andrzeja Wałacha. Powołano zarząd w składzie:


prezes – Jan Gawinek

wiceprezes – Andrzej Wałach

kasjer – Paweł Krupa

gospodarz – Ignacy Czaj

Z czasem powiększono skład Zarządu o następujące osoby:

naczelnik – Feliks Binkiewicz

sekretarz – Józef Mądry

członek zarządu – Feliks Marzec

członek zarządu – Antoni Gołuszko.

Pierwszymi druhami zostali:

Tomasz Chudecki, Piotr Żerek, Wojciech Chycki, Jan Gołuszko, Jan Janas, Wojciech Wójcik, Stanisław Czaj, Eugeniusz Lipiński, Walerian Czaj i Piotr Jęczmyk.

Rok po założeniu w szeregi OSP wstąpili:

Władysław Jakubas, Piotr Wójcik, Andrzej Krupa, Jan Lipiński, Franciszek Lubaś, Wincenty Barwiński, Feliks Kopiński, Antoni Nowak i Jan Sołtysik.

Aby zostać członkiem straży należało mieć ukończone 18 lat i uiścić kwotę 10 zł wpisowego oraz posiadać własny mundur – były to zielone bluzy drelichowe ze stójką pod szyją przepasaną czarnym pasem. W 1929 r. OSP liczyła 54 członków czynnych i popierających. W ciągu 75 lat historii straży funkcję prezesa pełnili:

Jan Gawinek, Wincenty Wiślak, Piotr Marzec, Stefan Kaczmarczyk, Franciszek Luboń, Ireneusz Zasada, Władysław Król, Edward Gruszka, Mieczysław Miśkiewicz, Andrzej Barwiński i Andrzej Miśkiewicz (obecny prezes).

Natomiast funkcję naczelnika pełnili:

Feliks Binkiewicz, Feliks Marzec, Stanisław Czaj, Feliks Scelina, Lucjan Cyran, Piotr Marzec, Władysław Jakubas, Józef Mądry, Mieczysław Żerek, Władysław Luboń, Jan Sobala (najdłużej działający naczelnik, w latach 1962 – 2010), Grzegorz Scelina (obecny Wójt Gminy Żarnowiec) oraz Zbigniew Dziób (obecny naczelnik).

W latach 70. zaczęto starania w kierunku wybudowania strażnicy, które zwieńczono oddaniem budynku do użytku w 1983 r.

6 lipca 2003 r. łańska ochotnicza straż obchodziła 75 – lecie swego istnienia. W obchodach uczestniczyły 23 jednostki OSP. Na wniosek Zarządu OSP najbardziej zasłużeni druhowie zostali uhonorowani odznaczeniami.

Należy tu wspomnieć o tym iż jednostka OSP Łany Wielkie w swych szeregach znajduje miejsce dla orkiestry dętej, która swą przynależnością wzmacnia siłę kulturalną straży.

W 2013 r. wyremontowano budynek OSP. Obecnie jednostka liczy 27 druhów czynnych i 7 druhów seniorów. Zajmuje ona wysokie miejsce w społeczności lokalnej i cieszy się autorytetem wśród mieszkańców miejscowości Łany Wielkie i gminy Żarnowiec dzięki dużej aktywności strażaków. Dobra organizacja wymaga wielu prac dodatkowych, gospodarczych, kulturalno – oświatowych. Szeroki wachlarz czynności wpływa na pozyskiwanie nowych członków, zdobywanie sympatii otoczenia, budowanie wzajemnego zaufania i przynosi efekt w postaci sprawnej, zdolnej do wielkich czynów jednostki OSP Łany Wielkie. Obecnie jednostka posiada samochód lekki ratowniczo – gaśniczy marki OPEL oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Corocznie druhowie biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w niesieniu pomocy przeciwpożarowej, drogowej oraz w przypadku klęsk żywiołowych. Jednostka co dwa lata uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych. Przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.